Friday, 7 July 2017

Give God Happiness Quotes

Prabhu sukh apo to atlu jarur apsho ke abhiman na avi jay ane duKha apo to etalu jarur apasho ke astha na cali jay.
Prabhu sukh apo to atlu jarur apsho ke abhiman na avi jay
ane duKha apo to etalu jarur apasho ke astha na cali jay.