Saturday, 27 May 2017

Sundarata

havaa jyare apyo sanket tari madak Sugandhano ahesas thayo tyare mane tara Agamanano Sambhalai rahyo chhe mane tari payalno zanakar  Sangitani  suravalino    e che  mitho ranakar Lage na tane koini najar chavaya akasamam  kala vadal joine  tari sundarata Thai gayo sant tophani sagar Kudaratani karigarinu    apratim sarjan che tu animesa  nayane tane joi vandan karu chu hu.
havaa jyare apyo sanket
tari madak Sugandhano
ahesas thayo tyare
mane tara Agamanano
Sambhalai rahyo chhe mane
tari payalno zanakar
Sangitani  suravalino  
e che  mitho ranakar
Lage na tane koini najar
chavaya akasamam  kala vadal
joine  tari sundarata
Thai gayo sant tophani sagar
Kudaratani karigarinu  
apratim sarjan che tu
animesa  nayane tane joi vandan karu chu hu.