Saturday, 20 May 2017

O God, accept my prayer quotes

Mari prathana ne evo svikar kar mara  bhagavan ke hu vandan karava hath joḍu ane mari sathe sambandh thi joḍayela tamam sukhi thay.
Mari  prathana  ne  evo  svikar kar
mara   bhagavan  ke  hu  vandan  karava
hath jodu ane mari sathe sambandh thi
jodayela  tamam  sukhi  thay.