Sunday, 9 April 2017

Dream life quotes

big dream life quotes
જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પૂરા  થાય તો
રસ્તા બદલો સિદ્ધાંત નહીં વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડાં બદલે છે મૂળ નહી|